ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΔΕΣΣΑ

ABOUT

Το γραφείο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 στην Έδεσσα, όπου και συνεχίζει τη λειτουργία του μέσα από μια ανοδική πορεία στον χώρο της Αρχιτεκτονικής. Το γραφείο δραστηριοποιείται στο χώρο του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, του Σχεδιασμού του Τοπίου, αλλά και του design, αποτελώντας μια σύγχρονη προσέγγιση στον βιωμένο χώρο, κτιριακό αλλά και υπαίθριο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού κτιρίου, κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, η συνθετική διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα από τον σχεδιασμό των αντικειμένων-επίπλων που πλαισιώνουν τον χώρο, τον φωτισμό, εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά και προτάσεις με προσωπικές δημιουργίες, οι οποίες αποδίδουν την μοναδικότητα που κάθε πελάτης επιθυμεί για τον χώρο του. Οι ποικίλες ανάγκες, η αισθητική, αλλά και οι τάσεις, με κύριο γνώμονα την ορθή λειτουργία των χώρων, θέτουν τις βάσεις για ένα καθολικά επιτυχημένο σχεδιασμό. Τον σχεδιασμό ακολουθεί η υλοποίηση, κατά την οποία η συνεργασία με τον πελάτη, τα υλικά κατασκευής αλλά και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου αποτελούν τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου αποτελέσματος.

Η φιλοσοφία του γραφείου

Η επιστήμη της Αρχιτεκτονικής είναι μια καθολική προσέγγιση του βιωμένου χώρου, συνεπώς στα πλαίσια του σχεδιασμού κτιρίου, κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, η συνθετική διαδικασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εξοπλισμού (αντικειμένων, επίπλων) που διαμορφώνουν τον χώρο, τον φωτισμό εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά και ιδιαίτερες προσωπικές δημιουργίες, οι οποίες αποδίδουν την μοναδικότητα που κάθε πελάτης επιθυμεί για τον χώρο του.

Οι ποικίλες ανάγκες, η αισθητική, αλλά και οι τάσεις, με κύριο γνώμονα την ορθή λειτουργία των χώρων, την χωρική ποιότητα, σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών και υλικών, θέτουν τις βάσεις για ένα καθολικά επιτυχημένο σχεδιασμό και τη δημιουργία πρότυπων κτιριακών εγκαταστάσεων και τοπίων.

Έμφαση παράλληλα με την αρχιτεκτονική δημιουργία δίδεται στον βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων αλλά και των υπαίθριων χώρων, δημιουργώντας περιβάλλοντα που εξασφαλίζουν ελάχιστες ενεργειακές καταναλώσεις, μεριμνώντας για την οικολογία αλλά και τους όρους διαβίωσης του χρήστη.

Αρχές:

  • Υψηλής ποιότητας καινοτόμος και λειτουργικός σχεδιασμός
  • Συνεχής πειραματισμός σε νέα υλικά, τεχνικές και τεχνολογίες
  • Ενεργή συνεργασία με τον πελάτη
  • Σεβασμός στον προϋπολογισμό