Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων

Σε υφιστάμενο κτίριο κατοικιών, ο 1ος όροφος αναδιαμορφώθηκε και μετατράπηκε σε επαγγελματικούς χώρους σύγχρονης αισθητικής. Στους τρεις ανεξάρτητους χώρους γραφείων προσδόθηκε χαλαρό αλλά και κομψό ύφος το οποίο αποπνέεται από τον σχεδιασμό, το φυσικό φως , αλλά και την επιλογή των υλικών και των χρωμάτων που κινούνται από το λευκό, στο γκρι, στο μαύρο, με κάποιες στιγμές έντονων αποχρώσεων που αποδίδουν χαρακτήρα στους χώρους. Οι κατασκευαστικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, σύμφωνες με τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, ελαχιστοποιούν τις καταναλώσεις του κτιριακού όγκου.

  • Διεύθυνση: Βεροίας 13, Έδεσσα
  • Ιδιοκτήτης: Μαχαιρίδου Δέσποινα, Μαχαιρίδου Ελπίδα
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη Κατασκευής: dm Μαχαιρίδου Δέσποινα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, http://www.dm-arch.gr
  • Χρονολογία: 10/2013
  • Φωτογράφηση: Μαχαιρίδου Δέσποινα
  • Υλικά δόμησης και επενδύσεων: Δέλιος Θωμάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων
Αναικαίνιση 1ου ορόφου κτιρίου και διαμόρφωση νέων επαγγελματικών χώρων