Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας

Έργο: Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Τόπος: Έδεσσα, Ελλάδα
Χρόνος: Αύγουστος 2014, Ιούνιος 2016

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας λειτουργεί από το 2007 στην πόλη της Έδεσσας σε κεντρική οδό, και προσφέρει υπηρεσίες ακτινοδιαγνωστικής. Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση του ιατρείου και της όψης επί της κύριας οδού καθώς και η δημιουργία χώρου Μαγνητικού Τομογράφου. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο που φιλοξενεί τον χώρο εισόδου, αναμονής, γραμματείας και 2 WC, ενώ υπάρχει χώρος αξονικού και μαγνητικού τομογράφου. Βασική αρχή για τον ανασχεδιασμό του χώρου εισόδου και αναμονής ήταν η μέγιστη εκμετάλευσή του για την λειτουργία χώρου γραματειακής υποστήριξης αλλά και για την φιλοξενία των ατόμων που περιμένουν.

Η γραμματεία διαμορφώθηκε ως μια νησίδα στο χώρο έτσι ώστε να μην αποτελεί όριο ή να εμποδίζει την οπτική προς τους υπόλοιπους χώρους. Η μορφή της, ένας όγκος συμπαγής και με γωνίες, λευκός και γυαλιστερός διαρρηγνύει την κανονικότητα της ορθογωνικής κάτοψης του χώρου εισόδου, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αίσθηση.
Τα χρώματα όπως και ο φωτισμός επιλέχθηκαν έτσι ώστε να μην δημιουργούν ένταση στους επισκέπτες – ασθενείς.

Στην κύρια όψη του εργαστηρίου, στην είσοδο, δημιουργήθηκε ράμπα για να εξυπηρετεί άτομα με κινητική δυσκολία και τοποθετήθηκε κιγκλίδωμα αφαιρετικής αισθητικής. Διαμορφώθηκε η οροφή σε όλη την όψη, τοποθετήθηκε φωτισμός στην είσοδο, ενώ τοποθετήθηκε διακοσμητική κολώνα για να τονίσει την ύπαρξη της εισόδου. Δύο τμήματα από καθρέφτη τοποθετήθηκαν στη θέση προηγούμενων ανοιγμάτων, επιτρέποντας τον φυσικό φωτισμό να εισχωρήσει εσωτερικά, ενώ αποτρέπουν την οπτική του περαστικού. Τέλος, σε δύο μεγάλα φυτοδοχεία φυτεύθηκαν φυτά σε μια χαλαρή σύνθεση, τα οποία ευδοκιμούν στο κλίμα της περιοχής και την ενισχύουν την παραποτάμια αισθητική, καθώς το ιατρείο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ποταμούς οι οποίοι καταλήγουν στους περίφημους καταρράκτες της πόλης της Έδεσσας.Στην κύρια όψη του εργαστηρίου, στην είσοδο, δημιουργήθηκε ράμπα για να εξυπηρετεί άτομα με κινητική δυσκολία και τοποθετήθηκε κιγκλίδωμα αφαιρετικής αισθητικής. Διαμορφώθηκε η οροφή σε όλη την όψη, τοποθετήθηκε φωτισμός στην είσοδο, ενώ τοποθετήθηκε διακοσμητική κολώνα για να τονίσει την ύπαρξη της εισόδου. Δύο τμήματα από καθρέφτη τοποθετήθηκαν στη θέση προηγούμενων ανοιγμάτων, επιτρέποντας τον φυσικό φωτισμό να εισχωρήσει εσωτερικά, ενώ αποτρέπουν την οπτική του περαστικού. Τέλος, σε δύο μεγάλα φυτοδοχεία φυτεύθηκαν φυτά σε μια χαλαρή σύνθεση, τα οποία ευδοκιμούν στο κλίμα της περιοχής και την ενισχύουν την παραποτάμια αισθητική, καθώς το ιατρείο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ποταμούς οι οποίοι καταλήγουν στους περίφημους καταρράκτες της πόλης της Έδεσσας.

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ΈδεσσαςΙδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Έδεσσας