Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ: ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΙΜΠΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ: Σεπτέμβριος 2012

Στόχος του διαγωνισμού είναι ο ανασχεδιασμός της Πλατείας ως χώρου περιπάτου και αναψυχής
μέσω σύγχρονων, αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων, ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου
πρασίνου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορίας της Πλατείας.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη