Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά

«Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων «Τοπόσημου» στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΙΜΠΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Αγορά | τόπος πολιτισμού

H περιοχή μελέτης είναι αυτή της οδού Ειρήνης στην δημοτική αγορά. Τοποθετείται σε κομβικό σημείο της πόλης, στην περιοχή του Βαρδάρη, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη της δυτική οχύρωσης της πόλης. Τα Τείχη διασχίζουν ολόκληρη της περιοχή μελέτης, ενώ «ακουμπούν» στο κτίριο της δημοτικής αγοράς στην ανατολική όψη του.

Η πρόταση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της τοποθεσίας της δημοτικής αγοράς μέσω της διεύρυνσης της εμπορικής ιδιότητας πέρα από το κτίριο, προσδίδοντας υπερτοπικό χαρακτήρα στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της δυτικής οχύρωσης της πόλης, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο μνήμης και ιστορίας που οφείλει να αξιοποιηθεί. Η ενίσχυση εμπορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής και η ανάγνωση αυτής της συνύπαρξης αποτέλεσε την κύρια αρχή του σχεδιασμού. Πρωταρχική επιδίωξη είναι η αισθητική και ενεργειακή βελτίωση τόσο του κτιρίου της δημοτικής αγοράς όσο και του ευρύτερου κτισμένου και υπαίθριου περιβάλλοντος, με επιθυμητό αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή και της ενδυνάμωσης του πολιτισμικού της χαρακτήρα.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγοράΑρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για δημοτική αγορά