«Κιουπρί» Cafe-Bar στην Έδεσσα

Η θέση Κιουπρί που βρίσκεται το κτίριο που λειτουργεί σήμερα ως αναψυκτήριο, αποτελεί χώρο δυναμικό, με πολιτιστικές αξίες άμεσα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές δομές της πόλης, καθώς για πολλά χρόνια αποτελούσε τόπο βιωμένο με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογους με τις χρήσεις που φιλοξενούσε. Σκοπός των ιδιοκτητών για την επαναλειτουργία του είναι να φιλοξενήσει υπαίθρια αναψυχή, άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό τοπίο και το στοιχείο της μνήμης από την μεταβυζαντινή τοξωτή γέφυρα που γειτνιάζει, αλλά ενταγμένη στον αστικό υπαίθριο χώρο της πόλης.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στηρίχθηκε σε βασικές αρχές οργάνωσης αστικού υπαίθριου χώρου, όπου οι επισκέπτες επιλέγουν τον χώρο ως τόπο ξεκούρασης και αναψυχής με ποικίλα ερεθίσματα, με σχεδιασμό που επιτρέπει την αίσθηση του ευρύτερου περιβάλλοντος, φυσικού αλλά και αστικού.

Αρχικά σχεδιάζεται κύριος διάδρομος προσέλευσης στο χώρο του αναψυκτηρίου και προσέγγισης του κτιρίου με επικάλυψη κυβόλιθου, ο οποίος διατρέχει περιμετρικά το κτίριο. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο πραγματοποιήται πάνω σε μικρά τμήματα συνθετικού δαπέδου (deck). Όλα τα τμήματα είναι ορθοκανονικής διάταξης, εκτός από ένα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως κύκλος. Η επιλογή αυτού του σχήματος αποφασίστηκε μέσα από την διερεύνηση της σχέσης του τοπίου που εδράζεται το αναψυκτήριο με την Μεταβυζαντινή τοξωτή γέφυρα. H τοξωτή γέφυρα που αποδίδει στην περιοχή την μνήμη του παρελθόντος, συναντά το σήμερα στην επαφή με το νερό που κυλάει στον ποταμό. Το νερό ως στοιχείο φυσικό συμμετέχει στην συνθετική διαδικασία και αντικατοπτρίζοντας τη γέφυρα, έρχεται να ολοκληρώσει και να δώσει μορφή στη σχέση του χθες και του σήμερα. Έτσι ο κύκλος στο δάπεδο του υπαίθριου χώρου “αφήνει το σημάδι” της σχέσης αυτής, νοηματοδοτώντας την συνύπαρξη του παρελθόντος και του παρόντος στον υπαίθριο αυτό χώρο, με τρόπο που θα βιώνεται καθημερινά από τους επισκέπτες.

«Κιουπρί» Cafe-Bar στην Έδεσσα
«Κιουπρί» Cafe-Bar στην Έδεσσα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου ΔέσποΚιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποιναινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα
Κιουπρί Cafe-Bar στην Έδεσσα - Μαχαιρίδου Δέσποινα